Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Vize a poslání

Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (anglický překlad Czech Headache Society) je organizačně sekcí České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (JEP). Byla založena lékaři - neurology, kteří se kromě obecné neurologie věnují problematice bolestí hlavy. Cílem této naší společnosti je rozšiřování znalostí o správné diagnostice jednotlivých typů bolestí hlavy i o jejich léčbě.
Naše společnost má nyní kolem 200 členů, převážně neurologů. Vedení společnosti -- výbor sekce -vzešel z voleb a má regionální charakter, což je vedeno snahou, aby v každém regionu byl odborník, který sleduje nejnovější informace o vývoji v oboru a má znalosti o nových léčebných možnostech. Členové výboru se aktivně účastní národních i mezinárodních sjezdů a kongresů a předávají své poznatky dalším odborníkům. Vedou speciální poradny, zaměřené na problematiku bolestí hlavy a poskytují konzultace jak neurologům, tak i praktickým lékařům ve svém regionu. Patří ke špičkovým odborníkům v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy.
V dalším období je cílem sekce rozšířit dále kontakty na odbornou i laickou veřejnost a poskytovat informace zájemcům i pomocí internetu.VIZE
Ideálním cílem, pro který je však třeba ještě mnoho udělat, je nalezení odpovídající léčby pro každého jednotlivého pacienta, který se obrátí na svého lékaře pro bolest hlavy.


Czech–hs.cz