Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Syndrom temporomandibulárního skloubení

2.11 Jiné vzácnější neuralgie kraniálních nervů
2.11.1 Syndrom temporomandibulárního skloubení

Podle klasifikace IHS patří tento typ do tenzních bolestí hlavy. Podle našeho názoru však jde o samostatný typ neuralgických bolestí v oblasti hlavových nervů.

Klinický obraz byl popsán pod různými názvy: syndrom temporomandibulárního skloubení, oromandibulární dysfunkce, Costenův syndrom, kraniomandibulární dysfunkce, "temporo-mandibular joint pain".

Lokalizace a typ bolesti jsou velmi obdobné jako u atypických bolestí obličeje, hlavní rozdíl spočívá v tom, že se spouštějí či výrazně stupňují žvýkáním, mluvením nebo laterálním pohybem čelisti.

Musí být splněna aspoň 3 z následujících 6 kritérií:

  1. Kloubní šelesty při žvýkacích pohybech
  2. Omezená pohyblivost čelistí
  3. Bolestivost pohybů čelistí
  4. Omezené otevírání úst
  5. Orální dysfunkce s pokousáním jazyka či rtů
  6. "Vrzání" zubů

Czech–hs.cz