Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Migréna s typickou aurou

2.1.7.2 Druhou nejčastější variantou je migréna s aurou (klasická migréna, až 18 % případů)

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že musí být přítomny příznaky aury. Z různorodosti typů aury vyplývá, že migréna s aurou má několik specifických podskupin.

Podle klasifikace IHS rozlišujeme:

Migrénu s typickou aurouMigrénu s prolongovanou aurouFamiliární hemiplegickou migrénuBazilární migrénuMigrenózní auru bez bolesti hlavyMigrénu s akutním začátkem auryDiagnostická kritéria migrény s aurou:

A. Dva a více záchvatů migrény splňující kritéria pod
B. Alespoň 3 z následujících 4 kritérií:

  1. jeden nebo více symptomů aury, svědčících pro fokální kortikální či kmenovou dysfunkci
  2. alespoň jeden symptom aury se rozvíjí postupně déle než 4 minuty, někdy více symptomů aury na sebe navazuje
  3. žádný jednotlivý symptom aury netrvá déle než 60 minut, u více symptomů se tato doba příslušně prodlužuje
  4. volný interval mezi aurou a bolestmi hlavy je kratší než 60 minut, bolesti přitom mohou začít před anebo během aury!

C. Byly vyloučeny sekundární typy bolesti hlavy

2.1.7.2 Migréna s typickou aurou

U tohoto typu migrény (dříve oftalmická, hemiparestetická, afatická migréna aj.) platí následující podmínky k zařazení:
A. Jsou splněna obecná kritéria migrény s aurou a všechna kritéria pod bodem
B. Jeden anebo více symptomů aury těchto typů:

  1. homonymní poruchy zraku
  2. jednostranné parestézie anebo hypestézie
  3. jednostranná slabost (hemiparéza)
  4. afázie či jiné neklasifikovatelné poruchy řeči

Jde o nejčastější typ migrény s aurou. Nejfrekventovanější jsou vizuální poruchy, následují senzorické poruchy, jednostranná slabost a posléze nejméně často poruchy řeči. Někdy následují za sebou sukcesivně, někdy se příznaky překrývají a nemocný má dost velké problémy při přesnějším popisu jednotlivých typů příznaků aury.


Czech–hs.cz