Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Ideopatické bodavé bolesti hlavy

2.9.3 Jiné bolesti hlavy bez strukturální léze

Některé typy krátkodobých bolestí hlavy jsou v klasifikaci IHS uvedeny pod kapitolou "Jiné bolesti hlavy bez strukturální léze":

  1. Idiopatické bodavé bolesti hlavy
  2. Bolesti hlavy ze zevní komprese lebky
  3. Bolesti hlavy po chladovém stimulu
  4. Benigní bolesti hlavy při kýchání
  5. Benigní ponámahové bolesti hlavy
  6. Bolesti hlavy při sexuální aktivitě

V následujícím textu se budeme zabývat především těmi typy převážně krátkodobých bolestí hlavy, které nebyly popsány v předchozích kapitolách a samostatný odstavec věnujeme neuralgii trigeminu, která patří sice podle klasifikace IHS do sekundárních bolestí hlavy, podle projevů však je účelnější o nich pojednávat na tomto místě.

2.9.3.1 Idiopatické bodavé bolesti hlavy

Ataky bolesti jsou velmi krátkodobé, ostré, bodavé, trvají méně než 2 sekundy a mají proměnlivou frekvenci. Převážně jsou lokalizovány v inervační oblasti l. větve trigeminu, zvláště v oblasti orbity (proto i názvy jako ophthalmodynia periodica, needle-in-the eye headache), většinou jednostranně, někdy střídají stranu.

Častěji jsou postiženy ženy ve středním a vyšším věku (poměr k mužům 6,6:1), prevalence je asi 2 %.

Velmi účinná je aplikace indometacinu, např. v dávce 3× 25 mg denně.


Czech–hs.cz