Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Výskyt

2. Primární bolesti hlavy
Do skupiny primárních bolestí hlavy patří:

  • Migréna
  • Tenzní typ bolesti hlavy
  • Cluster headache a chronické paroxysmální hemikranie
  • Jiné bolesti hlavy bez strukturální léze mozku

2.1 Migréna
2.1.1 Výskyt migrény

Při použití kritérií IHS bylo zjištěno, že prevalence migrény je u žen 15-20 % a u mužů 6 %. Prevalence všech typů bolesti hlavy je 93 % u mužů a 99 % u žen. Tenzní typ bolesti hlavy má prevalenci u mužů 69 %, u žen 88 % (Rasmussen a spol. 1991)51.

Typ bolesti hlavy Celoživotní prevelance v % u žen Celoživotní prevelance v % u můžu
Migréna 15 - 20 6
Tenzní bolesti hlavy 88 69
Všechny typy bolesti hlavy 99 93

Podobné výsledky získali Stewart a spol. v USA (1992)81: prevalence migrény 17,6 % u žen a 6 % u mužů. Ve Francii zjistili Henry a spol. (1992)62 prevalenci 17,6 % u žen a 6,1 % u mužů.
První záchvaty migrény pozorujeme většinou v dětství nebo v době dospívání, první záchvaty migrény ve vyšším věku, zvl. po 50. roce života, jsou podezřelé ze sekundarity.
První záchvaty migrény se vyskytují u chlapců dříve než u dívek a první záchvat migrény s aurou prodělávají jedinci obou pohlaví dříve než záchvat migrény bez aury.
U chlapců je vrchol incidence migrény s aurou kolem 5. roku a migrény bez aury kolem10.-11. roku života. U dívek vrcholí incidence migrény s aurou kolem 12.-13. roku a incidence migrény bez aury mezi 14. a 17. rokem života 3,4,73,74.
Prevalence migrény je před pubertou vyšší u chlapců než u dívek, pak se poměr vyrovnává a již ve věku 20 let trpí ženy více než 2× častěji migrénou než muži. Vrchol prevalence je u obou pohlaví kolem 40. roku života s více než trojnásobnou převahou u žen. V dalších letech pak prevalence migrény u obou pohlaví pozvolna klesá62.


Czech–hs.cz