Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

MIDAS

Dotazník MIDAS
Odpovězte, prosím, na následující otázky o všech bolestech hlavy, které jste prodělal v posledních 3 měsících. Svou odpověď vyznačte do předtištěného políčka umístěného vpravo od otázky. Pokud jste zmíněnou aktivitu nevykonával v posledních 3 měsících, napište do políčka 0

  1. Kolik dní v posledních 3 měsících jste pro bolesti hlavy nebyl v práci a nebo ve škole.
  2. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v práci nebo ve škole snížena na polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy (nezapočítávejte dny, které byly již uvedeny v otázce 1.)
  3. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl schopen vykonávat domácí práce pro bolesti hlavy.
  4. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v domácnosti snížena na polovinu nebo méně pro bolesti hlavy (nezapočítávejte dny, které byly již uvedeny v otázce 3.)
  5. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl schopen rodinných, sociálních či společenských aktivit pro bolesti hlavy.

A. Kolik dní v posledních 3 měsících jste měl bolesti hlavy (když bolesti trvaly déle než 1 den, započítejte každý den zvlášť).
B. Ve škále 0 - 10 uveďte, jak silné byly tyto bolesti hlavy v průměru    (0 = žádné bolesti, 10 = nejsilnější možné bolesti).

Pro vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z otázek 1 až 5 (otázky A. a B. ignorujte). Máte-li skóre vyšší než 6, doporučujeme Vám návštěvu lékaře. Tento dotazník vezměte laskavě s sebou.
Součet dnů ze všech 5 otázek udává stupeň závažnosti migrény:

St. I skóre 0-5
St. II skóre 6-10
St. III skóre 11-20
St. IV skóre 21 a víceCzech–hs.cz