Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Bolesti hlavy při kýchání a kašli

2.9.3.4 Bolesti hlavy při kýchání a kašli

Tento typ bolesti hlavy je poměrně vzácný a je vázán na různé aktivity, především kašel, kýchání, smích, křik, tlak na stolici a všechny činnosti, které zvyšují nitrohrudní tlak a intrakraniální žilní tlak (Valsalvův manévr). Bolesti jsou náhlé, dosahují rychle vrcholu intenzity a poté slábnou a tupé bolesti hlavy přetrvávají i několik hodin. U většiny pacientů jde o bolesti hlavy oboustranné. Kromě benigní varianty, kde není prokazatelná žádná organická léze, známe i variantu sekundární, kdy podobné bolesti hlavy pozorujeme u intrakraniálních lézí, jako např. lézí zadní jámy lební, a u onemocnění s obstrukcí likvorových cest. Jako časté příčiny se uvádějí platybazie, bazilární imprese, nádory mozečku.

Léčba ponámahových bolestí hlavy a bolestí hlavy při kašli není většinou nutná, u nemocných s většími bolestmi doporučujeme léčbu indometacinem v dávce 25-50 mg 3× denně.


Czech–hs.cz