Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Patofyziologie cluster headache

2.7.4 Patofyziologie cluster headache

Etiologie a patofyziologie cluster headache nejsou přesně známy. Dříve se mělo za to, že hlavní příčinou cluster headache je porucha v oblasti sinus cavernosus. Novější výsledky neuroendokrinologického výzkumu a pozitronové emisní tomografie svědčí o tom, že příčinou cluster headache je dysfunkce pacemakerových neuronů šedé hmoty hypotalamu v oblasti baze třetí komory (Goadsby)17,20,22. Pozorovaná vazodilatace a. carotis v oblasti sinus cavernosus během ataky cluster headache je sekundárním fenoménem, který je následkem trigeminovaskulárního autonomního reflexu, resp. trigemino-parasympatického reflexu (aktivace trigeminu v mozkovém kmeni - aktivace nc. salivatorius superior - parasympatická inervace cév po interpolaci v ggl. sphenopalatinum). V poslední době se proto řadí cluster headache do skupiny trigemino-autonomních bolestí hlavy: jsou souběžně aktivovány neurony trigeminu i neurony parasympatiku.


Czech–hs.cz