Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Etiologie

2.10.4 Etiologie

Klasické dělení na primární (esenciální) a sekundární neuralgie trigeminu byla v posledních letech zpochybněna. Je velmi pravděpodobné, že prakticky vždy je příčinou tzv. esenciálních, idiopatických neuralgií trigeminu neurovaskulární komprese vláken trigeminu v oblasti před vstupem senzitivních vláken do pontu a že se jedná i v těchto případech o sekundární neuralgie. Byly nalezeny arteriální smyčky a. cerebellaris anterior inferior, a. cerebellaris superior, komprese vláken trigeminu může být způsobena aneurysmatem, megadolichovertebrobazilární anomálií, byly nalezeny i žilní komprese. Podobným mechanismem byly vysvětleny i neuralgie glosofaryngu a hemispasmus facialis. Přesné mechanismy a důvody, proč následkem cévní komprese dochází k typickým obrazům esenciální neuralgie trigeminu a proč při nádorové či jiné kompresi ke klinickému obrazu sekundární neuralgie, nejsou známy.


Czech–hs.cz