Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Benigní ponámahové bolesti hlavy

2.9.3.5 Benigní ponámahové bolesti hlavy

Tento typ bolesti hlavy je časově vázán na vyšší tělesnou námahu u jinak zcela zdravých jedinců. Postiženi jsou často netrénovaní či málo trénovaní jedinci, kteří přecenili své síly a bolesti hlavy tohoto typu se objevují i po krátkém běhu, po tenisovém zápasu, po plavání apod. Bolesti jsou poměrně silné, většinou oboustranné, často pulzující a bývají doprovázeny nevolností, zvracením a fotofobií. Nejčastěji se objevují tyto bolesti hlavy v období vrcholící námahy a po skončení zátěže pozvolna vymizí i bez specifické léčby. Podle diagnostických kritérií IHS mohou trvat 5 minut až 24 hodin. Kromě pravidelné vazby na tělesnou námahu pozorujeme ještě velmi často další vyvolávající faktory jako velké horko, vysokou vlhkost vzduchu, vysokohorské prostředí, požití kávy, hypoglykémii, nedostatek jídla, porušení pitného režimu, požití alkoholu apod. Velký počet těchto pacientů trpí migrénou a nebo některý z příbuzných má migrénu. Velmi hezké příklady typické ponámahové migrény jsou popsány z olympijských her v Mexico City. Jako disponující faktory tu hrály úlohu vysokohorské prostředí, velké horko a velká vlhkost. Ponámahové migrény pozorovali hlavně po delších bězích. I u vysoce trénovaných atletů se vyskytly poruchy zraku, jednostranné retroorbitální bolesti, nevolnost a zvracení. Jako zvláštní podskupina byly popsány bolesti hlavy u vzpěračů, které obyčejně začínají v oblasti šíje a šíří se do parietální oblasti. Tyto bolesti postupně slábnou a mohou někdy přetrvávat několik dní až týdnů. Příčinou je pravděpodobně natažení krčních vazů a šlach s následnou svalovou kontrakcí.

Před zařazením nemocných do této skupiny je nutné velmi pečlivě pátrat po organických onemocněních mozku, která mohou vyvolávat stejný typ bolesti.


Czech–hs.cz