Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Centra bolesti hlavy

Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
Smyslem existence center je poskytování specializované diagnostické a léčebné péče pacientům s bolestmi hlavy, kteří již byli vyšetřeni a léčeni a kde se na běžných pracovištích nepodařilo dosavadními postupy jejich obtíže ovlivnit.

Charakteristika centra
Centrum poskytuje diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící recidivujícími bolestmi hlavy, resistentními na léčbu. Centrum má regionální působnost, spolupracuje jak s neurology, tak i s praktickými lékaři i specialisty jiných oborů. Centrum poskytuje jak konsiliární služby (odešle pacienta zpět odesílajícímu lékaři s odporučením dalšího postupu), tak může komplikované pacienty převzít do péče do stabilizace jejich stavu.

Personální předpoklady
Vedoucí centra je lékař s nejvyšší specializací z neurologie (Euroatestace, atestace II. stupně, uznání praxe), který se zabývá aktivně a pravidelně léčbou pacientů s bolestmi hlavy alespoň dva roky minimálně jeden den v týdnu. Dalším předpokladem certifikace je vlastní přednášková či publikační činnost vedoucího lékaře centra v oboru diagnostiky a léčby bolestí hlavy. Lékaři, pracující v centru, mají povinnosti vlastního vzdělávání v problematice diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Ostatní předpoklady
Nutností je návaznost centra na lůžkové neurologické oddělení (možnost terapeutických hospitalizací) a dostupnost komplementu (RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochem. laboratoř) i dostupnost konsiliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologie, rehabilitace.

Provoz ambulance centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy je zajištěn minimálně jeden den v týdnu.

Certifikace
Certifikaci uděluje po předložení žádosti výbor CHS (Czech Headache Society), sekce české neurologické společnosti JEP na dobu 4 let. Poté je třeba požádat výbor CHS o obnovení certifikace. Výbor CHS vede evidenci certifikovaných center a má právo zveřejnit adresář center v odborném tisku i pro veřejnost.

Podmínky certifikace

Certifikovaná centra pro diagnostiku a lécbu bolestí hlavy:

1

MUDr. David Doležil,Ph.D.
předseda CHS - Headache Centrum Praha

Adresa:

Budečská 33, 120 00 Praha 2

Kontakty:
Tel.:
273 130 398
Fax: 248 013 320

e-mail:  info@dadomedical.cz
web:  www.dadomedical.cz

2

MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení IPVZ/TN

Adresa:

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Kontakty:
Tel.: 261 083 851
jolana.markova@ftn.cz

3 MUDr. Jiří Mastík

I. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Adresa:

Pekařská 53, 656 91 Brno
Kontakty:

Tel.: 543 182 631
jiri.mastik@fnusa.cz
4 MUDr. Ingrid Niedermayerová

Neurologická ambulance Quattromedica
Adresa:

Kounicova 26, 611 00 Brno

Kontakty:
Tel.: 544 528 123

e-mail: ingrid.niedermayerova@gmail.com

5 MUDr. Markéta Grünermelová

Neurologické oddělení IPVZ/TN
Adresa:

Vídenská 800, 140 59 Praha 4

Program H plus, Kartouzská 3274/10
Kontakty:

Tel.: 261 083 851
marketa.grunermelova@ftn.cz
6 MUDr. Andrea Bártková PhD.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Adresa:

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Kontakty:
Tel.: 588 443 423
e-mail:  andrea.bartkova@fnol.cz

GPS: 17.239856 49.585683


7 as.MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

Adresa:
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Kontakty:

Tel.: 377 103 415

Tel.: 377 103 239
8 MUDr.Petr Dočekal, CSc


Adresa:

Kontakty:


9
MUDr. Jan Rejda

Nemocnice Most (neurologické odd.)
Adresa:

J.E. Purkyne 270, 434 64 Most
Kontakty:

Tel.: 478 032 483

Tel.: 476 172 483
10 Prof. MUDr. Jaroslav Opavský

Katedra fyzioterapie a algoterapie FTK UP
Adresa:

tř. Míru 115, 771 40 Olomouc
Kontakty:

Tel.: 585 412 173

 


Czech–hs.cz