Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Familiární hemiplegická migréna

2.1.7.4 Familiární hemiplegická migréna

Jde o autozomálně dominantní hereditární onemocnění s různou penetrací28. První záchvaty pozorujeme většinou v dětství a časté jsou současné alterace vědomí. Aurou je hemiparéza až hemiplegie trvající 60 minut a více a jeden z přímých přibuzných má podobné ataky. Bolesti hlavy mohou být typické, někdy předcházejí hemiplegii a občas chybí.

Prevalence hemiplegické migrény se uvádí mezi 4 až 30 % migrény, přesnější údaje nejsou dostupné. Domníváme se, že výskyt je spíše na dolní hranici uvedeného rozmezí.

Kritéria zařazení:

A. Jsou splněna kritéria pro migrénu s aurou
B. Aurou je hemiparéza různého stupně, někdy prolongovaná
C. Aspoň 1 příbuzný prvního stupně má stejné záchvaty


Czech–hs.cz