Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Atypické bolesti obličeje

2.12 Atypické bolesti obličeje

Jde o typ bolesti, který se vyskytuje v inervační oblasti nervus trigeminus. Bolesti jsou hluboké, špatně lokalizovatelné, často lokalizovány v oblasti brady a kolem ústního koutku, pálivé a tupé. Trvání jednotlivých atak je delší než u neuralgie trigeminu. V některých případech jde o bolesti trvalé.

Postiženy jsou většinou ženy středního věku a kromě dotekové citlivosti obličeje je neurologický nález normální.

Léčba tohoto typu bolesti je velmi obtížná, někdy se osvědčují antidepresiva.

Diferenciálně diagnosticky je někdy obtížné tento typ bolesti odlišit od cluster headache a neuralgie trigeminu. Hlavní rozlišovací kritéria jsou typická periodicita u cluster headache a výrazný vegetativní doprovod, přítomnost spouštěcích zón a kratší trvání atak u neuralgie trigeminu.

U všech typů bolestí obličeje musíme diferenciálně diagnosticky odlišit víceméně lokálně způsobené bolesti. Hlavní příčiny jsou: onemocnění paranazálních dutin (zvláště obtížně diagnostikovatelná je sinusitida sfenoideální dutiny), retrobulbární neuritida zrakového nervu, glaukom, uveitis, centrální bolesti způsobené drobným infarktem v oblasti talamu.

U atypických bolestí obličeje předchází někdy operace nebo poranění obličeje, zubů či gingivy (až 40%), bolesti však perzistují bez prokazatelného lokálního faktoru.

U tohoto typu bolestí obličeje předcházejí často správné diagnóze různé neefektivní chirurgické zákroky (v průměru 3 zákroky!) a typické jsou časté změny lékařů ("doctor hoppers")

Je velmi důležité u těchto nemocných všemi dostupnými prostředky vyloučit sekundaritu potíží, a to i za cenu opakovaných velmi nákladných vyšetření (MRI). Některé nádorové procesy v oblasti kraniálních nervů a mozkového kmene nejsou diagnostikovatelné jediným vyšetřením.


Czech–hs.cz