Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Výskyt a klasifikace

2.5 Tenzní typ bolestí hlavy
2.5.1 Výskyt a klasifikace

Hlavní synonyma jsou chronické denní bolesti hlavy, denní bolesti hlavy, idiopatické bolesti hlavy, bolesti hlavy ze svalové kontrakce, téměř denní bolesti hlavy, běžné bolesti hlavy, psychogenní bolesti hlavy, psychomyogenní bolesti hlavy, stresové bolesti hlavy, tenzní bolesti hlavy, lokalizované bolesti hlavy; vnímání tlaku v hlavě, epizodické tenzní bolesti hlavy, chronické bolesti hlavy tenzního typu.

Z těchto názvů vyplývá, že jde o velmi kontroverzní skupinu bolestí hlavy. Výskyt je velmi vysoký (69 % mužů a 88 % žen - Dánsko) a definice velmi obtížná.

Abychom vnesli do této problematiky aspoň nějaký řád, používáme terminologii IHS, která zařazuje tenzní typ bolesti hlavy pod skupinu 2:

2. Tenzní bolesti hlavy (tension-type headache = TTH)

2.1 Epizodické TTH (ETTH)
2.1.1 ETTH s poruchou perikraniálních svalů
2.1.2 ETTH bez poruchy perikraniálních svalů
2.2 Chronické TTH (CTTH)
2.2.1 CTTH s poruchou perikraniálních svalů
2.2.2 CTTH bez poruchy perikraniálních svalů
2.3 Bolesti hlavy tenzního typu nesplňující výše uvedené podmínky
Jaká jsou diagnostická kritéria tohoto typu bolesti hlavy?

2.1 Epizodický typ tenzních bolestí hlavy (ETTH)

A. Aspoň 10 epizod s bolestmi hlavy splňujících kritéria B až D Počet dní s bolestmi hlavy menší než 180 ročně nebo menší než 15 měsíčně
B. Trvání ataky 30 minut až 7 dní
C. Minimálně 2 z následujících 4 charakteristik bolestí:
a. Tlaková, nepulzující kvalita
b. Lehká až střední intenzita
c. Oboustranná lokalizace
d. Bolesti nejsou akcentovány běžnou fyzickou aktivitou

D. Obě následující podmínky jsou splněny:
a. Není nauzea a zvracení (někdy anorexie)
b. Může být fotofobie nebo fonofobie

2.2 Chronický typ tenzních bolestí hlavy

A. Frekvence bolestí hlavy větší než 180 dní ročně nebo 15 dnů měsíčně, kritéria B až D splněna pro více než 6 posledních měsíců
B. Minimálně 2 z následujících 4 charakteristik bolestí:
a. Tlaková, nepulzující kvalita
b. Lehká až střední intenzita
c. Oboustranná lokalizace
d. Bolesti nejsou akcentovány běžnou fyzickou aktivitou

C. Obě následující podmínky jsou splněny:
a. Není nauzea a zvracení (někdy anorexie)
b. Může být fotofobie nebo fonofobie

U obou typů se rozlišuje typ s poruchou perikraniálních svalů, zjištěnou palpací a EMG vyšetřením, a typ bez poruch perikraniálních svalů.


Czech–hs.cz