Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Status migraenosus

2.4 Status migraenosus

Podle definice IHS jde o ataky migrenózních bolestí hlavy, trvající bez léčby či s léčbou delší dobu než 72 hodin. Připouští se intervaly bez bolesti hlavy v trvání maximálně 4 hodin a přerušení bolesti hlavy spánkem.

Kritéria IHS:

A. Jsou splněna kritéria pro migrénu bez aury nebo migrénu s aurou
B. Bolesti hlavy trvají déle než 72 hodin (bez léčby či s léčbou)
C. Bolesti hlavy jsou kontinuální, mohou být přerušeny bezbolestným intervalem, trvajícím maximálně 4 hodiny. Spánek se jako přerušení nepočítá.

Příčiny těchto dlouhotrvajících atak migrény nejsou zcela bezpečně známy. Důležitou úlohu však hrají určité spouštěcí faktory jak deprese, emoční stres, nadužívání analgetik a ergotaminu, hormonální faktory a jiné.

Léčba status migraenosus

Před započetím léčby je vždy nutné znovu pátrat po vážnějších organických příčinách, které samozřejmě adekvátně léčíme. Jde-li o skutečný status migraenosus podle výše uvedené definice, doporučujeme po zavedení žilní flexily následující postup (ambulantně nebo lépe při hospitalizaci):

  1. rehydratace iontovými roztoky nebo fyziologickým roztokem
  2. (1000-1500 ml)
  3. metoclopramid (Cerucal, Degan apod.) 10 mg nebo prochlorperazin
  4. 5-10 mg
  5. dihydroergotamin 1 mg, při těžkých bolestech přidáváme dexamethazon 4-8 mg a diazepam 5-10 mg
  6. při neúspěchu této léčby do 60 minut aplikujeme znovu 0,5 mg dihydroergotaminu

Další možnost je opakovaná podkožní aplikace sumatriptanu (maximálně 3 ampulky po 6 mg za 24 hodin).

Pokud tento postup nevede k výraznému zlepšení, je na místě nemocného hospitalizovat. Během hospitalizace podáváme opakovaně po 8 hodinách dihydroergotamin 0,5-1 mg v kombinaci s metoclopramidem (Raskinova kúra)49,50 po dobu 3 dnů nebo do eliminace bolestí hlavy. Silberstein67 doporučuje po vymizení bolestí hlavy 2-3 dávky po 12 hodinách.

Současně dbáme na to, aby nemocný nebral další léky a byl dostatečně hydratován, kontrolujeme iontovou rovnováhu a opakovaně kontrolujeme krevní tlak a puls.

Před propuštěním nasadíme účinnou profylaxi migrény a snažíme se o eliminaci připadných spouštěcích faktorů. Nám se nejvíce osvědčuje profylaxe kyselinou valproovou (Convulex) či valproátem (Depakine Chrono, Orfiril aj.) v kombinaci s účinným antidepresivem (Amitryptilin, Seropram, Xanax atd.). V dalším období jsou nutné častější kontroly, nejlépe v poradně pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy (zpočátku po 14 dnech, dále podle průběhu).


Czech–hs.cz