Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Klasifikace

2.9 Krátkodobé bolesti hlavy a jiné bolesti hlavy bez strukturální léze
2.9.1 Klasifikační možnosti

Tato skupina je poměrně velká a jednotlivé typy se liší podle několika hledisek. U některých typů jsou v popředí většinou silné, ostré bolesti hlavy a obličeje bez jakéhokoliv vegetativního doprovodu, u jiných je právě tento vegetativní doprovod důležitým diferenciálně diagnostickým faktorem.

Vysvětlení patofyziologické není jednoduché. Převažuje představa, že u všech typů jde o hyperaktivitu trigeminovaskulárního systému s hyperaktivitou parasympatických vláken (nc. salivatorius pontis - ganglion sphenopalatinum - mozkové arterie - vazodilatace). U jedné skupiny jsou navíc parasympatikem podrážděné jiné struktury než pouze mozkové tepny, jako např. sekreční vlákna slzných, potních, mukonazálních žláz (slzení, pocení, větší výtok z nosu, kongesce nosní sliznice), vazomotorická vlákna spojivek (hyperemie spojivek), parasympatická vlákna n. occulomotorius (Hornerův syndrom), trofická vlákna (otoky víček) apod.), čímž se vysvětluje vegetativní doprovod.

Klasifikace krátkodobých bolestí hlavy a obličeje podle výskytu vegetativního doprovodu:

Krátkodobé primární bolesti hlavy s výrazným vegetativním (parasympatickým) doprovodem:

 • Cluster headache
 • Paroxysmální hemikranie
 • SUNCT syndrom ("short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing")
 • Cluster-tic syndrom

Krátkodobé primární bolesti hlavy bez vegetativního doprovodu:

 • Neuralgie trigeminu
 • Atypické bolesti obličeje
 • Idiopatické bodavé bolesti hlavy
 • Bolesti hlavy při kýchání a při kašli
 • Benigní ponámahové bolesti hlavy
 • Bolesti hlavy vyvolané sexuální činností
 • Hypnické bolesti hlavy


Dalším aspektem dělení může být přítomnost předchozí námahy, vzestupu žilního a nitrohrudního tlaku ("activity related headache"):

 • Benigní ponámahové bolesti hlavy
 • Benigní bolesti hlavy při kýchání a kašli


Thomas Ward popisuje samostatně skupinu bolestí hlavy, které velmi dobře reagují na aplikaci indometacinu ("indomethacine-responsive headache syndromes"):

 • Paroxysmální hemikranie
 • Hemicrania continua
 • Bolesti hlavy při kýchání a kašli
 • Benigní ponámahové bolesti hlavy
 • Bolesti hlavy při sexuální činnosti
 • Idiopatické bodové bolesti hlavy


Přesný mechanismus téměř výlučné účinnosti indometacinu u těchto bolestí hlavy není znám. Indometacin inhibuje cyclooxygenázu (a tím tvorbu prostaglandinu) a aktivitu leukocytů a snižuje např. zvýšenou hladinu některých neuropeptidů (vazoaktivní intestinální peptid, gene-related peptid) u paroxysmálních hemikranií. Totéž bylo pozorováno po aplikaci sumatriptanu, který však tento typ bolestí hlavy prakticky neovlivňuje.

Některé typy bolesti hlavy byly již popsány v jiných kapitolách.

Podle klasifikace IHS se některé z uvedených typů bolesti hlavy zařazují do samostatných skupin primárních bolestí hlavy (cluster headache, paroxysmální hemikranie), jiné byly popsány v odstavci o chronických každodenních bolestech hlavy (např. hemicrania continua).

Neuralgie trigeminu a jiné neuralgie v oblasti hlavy patří podle IHS do skupiny sekundárních bolestí hlavy.


Czech–hs.cz