Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Profylaktická léčba cluster headache

4.2 Profylaktická léčba

Profylaktika aplikujeme ihned po prvních atakách bolestí a vysadíme po vymizení bolestí pozvolna.

Profylakticky mohou být velmi účinné kortikoidy (prednison 5 dní až 80 mg denně, pak pozvolné snižování dávky, dexamethazon 12 mg denně 5 dní a pozvolné snižování).

Dalším dobrým profylaktikem je Verapamil v dávkách až 480 mg denně (pozor na vedlejší účinky!) nebo nimodipin 90 mg a více denně podle snášenlivosti (bradykardie!).

Lithium v dávce 600 až 900 mg denně je účinné až u dvou třetin nemocných (pozor na vedlejší účinky, nutnost sledovat sérové hladiny!).

Další možností je aplikace valproové kyseliny či valproátů podobně jako u migrény (500 mg až 900 mg denně v průměru).

V poslední době bylo zjištěno, že gabapentin (až 1000 mg denně) má dobré profylaktické účinky u nemocných s CH.

U nemocných s velmi silnými bolestmi aplikujeme metylprednison a lidocain, marcain apod. lokálně do oblasti n. occipitalis major na straně bolestí. Byly pozorovány remise trvající 5 až 73 dní. Většinou je však nutná opakovaná aplikace a účinek bývá spíše krátkodobý.

Malý počet nemocných vyžaduje chirurgickou léčbu. Indikace k chirurgickému výkonu jsou:

  • Striktně unilaterální bolesti
  • Totální rezistence ke konzervativní léčbě
  • Stabilní osobnostní profil nemocného


Postupem volby je radiofrekvenční termokoagulace Gasserského ganglia s vyřazením 1. i 2. větve trigeminu. Tato léčba má velmi dobrý efekt až u 75 % nemocných.


Czech–hs.cz