Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Symptomatická neuralgie trigeminu

2.10.3.2 Symptomatická neuralgie trigeminu

U této skupiny klasifikace IHS rozlišuje příčiny periferní a centrální.

Periferní příčinou jsou komprese senzitivních vláken trigeminu nebo ganglia. Bolesti jsou často nerozlišitelné od bolesti idiopatické neuralgie, někdy chybí typická spouštěcí zóna, jednotlivé ataky mohou být delší až perzistující a objektivním vyšetřením zjistíme někdy poruchy povrchové citlivosti postižené oblasti. Převažují nemocní ve věku pod 40 let. Podmínkou zařazení do této skupiny je zjištění příčiny komprese. U centrální léze klasifikace IHS uvádí jako příčinu klinicky prokázanou roztroušenou sklerózu mozkomíšní nebo infarkty mozkového kmene.


Czech–hs.cz