Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Léčba tenzních bolestí hlavy

2. Léčba tenzních bolestí hlavy
2.1 Akutní léčba

Většinou vystačíme s běžným analgetikem, klidem a odstraněním stresu.

Nesteroidní antiflogistika mohou být lepší než kyselina acetylosalicylová. Někdy je vhodná kombinace s myorelaxancii.

U jednoduchých analgetik (acylpyrin, kofein) je nutná opatrnost při opakování dávek po několikahodinovém návratu bolestí.

U současného výskytu depresivních stavů je vhodný amitriptylin, některé antidepresivum ze skupiny SSRI. V každém případě se snažíme o krátkodobou léčbu.

Podstatně obtížnější je léčení chronického typu tenzních bolestí hlavy. Je vždy nutno vycházet z pečlivého vyšetření, pokračujeme rozhovorem s pacientem, pokoušíme se odhalit vyvolávající příčiny a snažíme se podrobně vysvětlit stav a další postup.

Využíváme kombinace psychologické, fyziologické i farmakologické relaxace.

Ve fyzioterapii jsou vhodná relaxační cvičení a biofeedback.

Biofeedback bývá účinný u motivovaných pacientů a tenzních bolestí se svalovou kontrakcí. Čistá elektrostimulace snižuje pouze práh spouštěcích bodů (trigger points), ale neovlivňuje celkový práh pro bolest. Mezi podpůrnou terapii patří autorelaxace, autogenní trénink a místní aplikace tepla. Akupunktura má význam tehdy, když se provádí cíleně, pečlivě a soustavně. Chybí však zatím placebem sledované studie.

Lze použít následující terapeutické schéma:

  • jednoduchá analgetika (acetylosalicylová kyselina, paracetamol)
  • kombinovaná analgetika (analgetikum plus kofein, plus kodein, plus myorelaxancia, analgetika plus antiemetika apod.)


vzácně:

  • námelové deriváty (ergotamin, dihydroergotamin)
  • anxiolytika (benzodiazepiny, meprobamat)
  • nesteroidní antirevmatika - Ibuprofen, Indometacin
  • myorelaxancia - Mydocalm, Baclofen, Sirdalud, MuscoRil

Czech–hs.cz