Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Léčba chronicke kazdodenni bolesti hlavy

3. Léčba chronických denních bolestí hlavy

Léčba chronických denních bolestí hlavy je většinou velmi obtížná, zvláště tehdy, když zjistíme nadužívání léků a jako komorbiditu depresi.

Jen ve vybraných případech je vhodná léčba ambulantní, mnohem účinnější je hospitalizace.

Během hospitalizace přezkoumáme v prvé řadě znovu možnost organického podkladu chronických bolestí hlavy. Zvětšenou pozornost věnujeme poruchám nálad, zvl. pak depresi a anxiozitě, jiným komorbiditám a spouštěcím faktorům. Každou zjištěnou poruchu léčíme adekvátními prostředky.

Postupně odbouráváme veškerou nadužívanou medikaci (analgetika, barbituráty, opioidní látky, ergotamin, sumatriptan), dosavadní medikaci můžeme v některých případech nahradit nesteroidním antiflogistikem (detoxikace).

Po zavedení flexily rehydratujeme nemocného (fyziologický roztok, iontové infúze podle aktuální potřeby) a pak začneme podávat opakovaně po 8 hodinách intravenózně dihydroergotamin (DHE) a metoclopramid, event. prochlorperazin, dexamethazon do eliminace bolestí hlavy (3 dny a více). Dávka DHE má být titrována podle výskytu nevolnosti, úvodní dávka je 0,5 mg. Při větší nevolnosti snižujeme dávku DHE a zvyšujeme dávku metoclopramidu nebo neuroleptika. Při neúspěchu první dávky DHE můžeme stejnou dávku opakovat za 1 hodinu.

Během této fáze se snažíme o účinné ovlivnění deprese či jiných spouštěcích faktorů a začínáme s profylaktickou léčbou. Podáváme ve stoupající dávce antidepresiva jako amitryptilin, nortriptylin, SSRI (Seropram, Zoloft, Xanax atd.) event. v kombinaci s kyselinou valproovou či valproáty. Kyselina valproová a valproáty nemají pouze profylaktický vliv na výskyt migrény, účinně ovlivňují event. komorbidní epilepsii, manio-depresivní chorobu i anxiozitu. Pokud nejsou kontraindikace, můžeme profylakticky aplikovat betablokátory a blokátory kalciových kanálků. Konkrétní postup je vždy přísně individuální.

Nezbytná je edukace nemocných, psychoterapie a dostatečná motivace.


Czech–hs.cz