Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Typy a varianty migrény

2.1.7 Typy a varianty migrény

Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace migrén podle IHS, existuje několik typů a variant migrény, kterým jsou přiřazena diagnostická kritéria. V podstatě jde u každého typu o kritéria nutná k zařazení nemocného do určité skupiny a dále pak o kritéria vylučovací, která vyžadují pečlivou diferenciální diagnostiku a eliminaci především sekundárních bolestí hlavy.

2.1.7.1 Nejčastějí variantou je migréna bez aury (prostá, běžná migréna, až 80 %)

K zařazení do této skupiny musí být splněny níže uvedené podmínky, adekvátním způsobem musí být vyloučeny sekundární bolesti hlavy. U některých nemocných mohou být splněna kritéria pro různé typy migrény, např. střídavý výskyt migrény s aurou, migrény bez aury, retinální migrény apod., a proto se zařazují do všech skupin, primárně do skupiny s největší frekvencí záchvatů.

Diagnostická kritéria migrény bez aury

A. Minimálně 5 záchvatů migrény splňující kritéria B-D      
B. Trvání jednotlivého záchvatu při nedostatečné léčbě či bez léčby 4-72 hodin       
C. Bolesti hlavy splňují aspoň dvě z následujících podmínek:           
1. střední až velká intenzita (omezující či znemožňující běžné denní aktivity)           
2. jednostranná lokalizace            
3. pulzující charakter            
4. akcentace fyzickou aktivitou       

D. Přítomnost aspoň jednoho z následujících příznaků:           
1. fonofobie, fotofobie           
2. nevolnost a/nebo zvracení       
E. Platnost aspoň jednoho z následujících závěrů:           
1. anamnéza, celkové a neurologické vyšetření neprokazují některé onemocnění ze skupin 5-11           
2. bylo sice vysloveno podezření na některé onemocnění ze skupin 5-11, odpovidající vyšetření je však vyloučilo           
3. bylo prokázáno některé onemocnění ze skupin 5-11, první ataky migrény se však nevyskytovaly v přímé souvislosti s tímto onemocněním.


Czech–hs.cz