Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Poslání

Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy anglický překlad Czech Headache Society) je organizačně sekcí České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (JEP). Byla založena lékaři - neurology, kteří se kromě obecné neurologie věnují problematice bolestí hlavy. Cílem této naší společnosti je rozšiřování znalostí o správné diagnostice jednotlivých typů bolestí hlavy i o jejich léčbě.

Naše společnost má nyní kolem 200 členů, převážně neurologů. Vedení společnosti -- výbor sekce -vzešel z voleb a má regionální charakter, což je vedeno snahou, aby v každém regionu byl odborník, který sleduje nejnovější informace o vývoji v oboru a má znalosti o nových léčebných možnostech. Členové výboru se aktivně účastní národních i mezinárodních sjezdů a kongresů a předávají své poznatky dalším odborníkům. Vedou speciální poradny, zaměřené na problematiku bolestí hlavy a poskytují konzultace jak neurologům, tak i praktickým lékařům ve svém regionu. Patří ke špičkovým odborníkům v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

V dalším období je cílem sekce rozšířit dále kontakty na odbornou i laickou veřejnost a poskytovat informace zájemcům i pomocí internetu.

VIZE

Ideálním cílem, pro který je však třeba ještě mnoho udělat, je nalezení odpovídající léčby pro každého jednotlivého pacienta, který se obrátí na svého lékaře pro bolest hlavy.


Czech–hs.cz