Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Poradny bolesti hlavy

Certifikovaná centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy:

1

MUDr. David Doležil,Ph.D.
předseda CHS - Headache Centrum Praha

Adresa:

Budečská 33, 120 00 Praha 2

Kontakty:
Tel.:
273 130 398
Fax: 248 013 320

e-mail:  info@dadomedical.cz
web:  www.dadomedical.cz

2

MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení IPVZ/TN

Adresa:

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Kontakty:
Tel.:
261 083 851
jolana.markova@ftn.cz

3 MUDr. Jiří Mastík

I. Neurologická klinika FN u sv. Anny Brno
Adresa:

Pekařská 53, 656 91 Brno
Kontakty:

Tel.:
543 182 631
jiri.mastik@fnusa.cz
4 MUDr. Ingrid Niedermayerová

Neurologická ambulance Quattromedica
Adresa:

Kounicova 26, 611 00 Brno

Kontakty:
Tel.:
544 528 123

e-mail: ingrid.niedermayerova@gmail.com

5

MUDr. Markéta Grünermelová

Neurologické oddělení IPVZ/TN

Adresa:
Vídenská 800, 140 59 Praha 4
Program H plus, Kartouzská 3274/10

Kontakty:

Tel.: 261 083 851
marketa.grunermelova@ftn.cz


6 MUDr. Andrea Bártková PhD.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Adresa:

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Kontakty:
Tel.: 588 443 423
e-mail:  andrea.bartkova@fnol.cz

GPS: 17.239856 49.585683


7 as.MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

Adresa:
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Kontakty:

Tel.: 377 103 415

Tel.: 377 103 239
kotas@fnplzen.cz
8 MUDr.Petr Docekal, CSc


Adresa:


Kontakty:


9 MUDr. Jan Rejda

Nemocnice Most (neurologické odd.)
Adresa:

J.E. Purkyne 270, 434 64 Most
Kontakty:

Tel.:
478 032 483

Tel.: 476 172 483
10 Prof. MUDr. Jaroslav Opavský

Katedra fyzioterapie a algoterapie FTK UP
Adresa:

tř. Míru 115, 771 40 Olomouc
Kontakty:

Tel.: 585 412 173

 

 


Czech–hs.cz