Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Historie Czech Headache Society

V průběhu l. sympozia o bolestech hlavy v Hradci Králové v září 1994 byla založena sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při České neurologické společnosti. Výborem neurologické společnosti byl schválen název "Czech Headache Society" pro zahraniční styk. Obdobné specializované národní společnosti existují v zahraničí pod různými názvy již od sedmdesátých let minulého století a jejich aktivity jsou přínosné.

Mezinárodní organizace pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (International Headache Society - IHS) existuje od roku 1982 a vydává vynikající časopis Cephalalgia, který každý řádně platící člen IHS pravidelně dostává. Dílem pracovní skupiny IHS pod vedením profesora Olesena z Dánska je v současné době platná revize původní klasifikace bolestí hlavy (z roku 2003), která je všeobecně uznávanou normou pro diagnostiku a výzkumné aktivity na poli bolestí hlavy. Jednotná evropská společnost (European Headache Federation - EHF) byla založena v roce 1991 v Benátkách.

Při založení CHS v r. 1994 jsme vycházeli z těchto skutečností:

 1. V ČR dosud neexistovala jednotná odborná organizace, zabývající se problematikou bolestí hlavy.
 2. V ČR neexistovalo žádné větší centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (např. v Anglii a Itálii existuje několik takovýchto zařízení).
 3. Existující poradny pro bolesti hlavy dosud nepostupovaly jednotně v diagnostice a zvl. pak v léčbě bolestí hlavy.
 4. Nebyla používána navržená klasifikační schémata a diagnostická kriteria.
 5. Chyběl jednotný závazný algoritmus pro léčebný postup u primárních bolesti hlavy.
 6. V ČR neexistoval systém vzdělávání v oblasti bolestí hlavy.
 7. Výzkumné aktivity k problematice bolesti hlavy byly mizivé a nekoordinované.
 8. Velmi nedostatečná byla dostupnost speciální časopisové a knižní literatury.
 9. Neměli jsme dostatečné kontakty s evropskou federací a se světovou společností pro bolesti hlavy (IHS a EHF).

V současné době, po 21 letech působení, se nám podařilo splnit některé záměry:

 • V současné době pracuje v ČR akreditovaná síť poraden pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, vedených erudovanými odborníky, které jsou zaměřené hlavně na léčbu obtížnějších případů primárních bolestí hlavy.
 • Již opakovaně, každým druhým rokem, pořádáme v Brně ve spolupráci s algesiology kongres Bolest s cca 300 účastníky.
 • Organizujeme opakovaně doškolovací semináře s tématikou akutních a chronických bolestí hlavy pro neurology i praktické lékaře.
 • Členové CHS opakovaně vystupují v mediích (rozhlas, televize, denní tisk, časopisy) na téma problematiky migrény a jiných typů bolestí hlavy.
 • V odborných časopisech byly uveřejněny články, zabývající se diagnostikou a diferenciální diagnostikou migrény i jiných bolestí hlavy.
 • Migréna, její diferenciální diagnostika a léčba byly zpracovány v několika monografiích a brožurách.
 • Členové výboru CHS jsou členy IHS a mají on-line přístup do oficiálního časopisu Cephalalgia.
 • V posledních letech výrazně stoupl zájem neurologů i praktických lékařů o diagnostiku a léčbu migrény i jiných bolestí hlavy.
 • V současné době má Česká sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy přes 200 členů, převážně z řad neurologů, a je členem IHS i EHF.
 • Předseda výboru Czech Headache Society, prim.MUDr.Jolana Marková, je současně členem výboru IHS -"member of Council". MUDr. David Doležil, PhD je členem výboru EHF.

 

V historii CHS vykonali velký díl práce všichni členové výboru, jak bývalí tak dosud působící ve funkci.  Významnými osobnostmi CHS, kteří již nejsou nezi námi a bez nichž si nelze sekci pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy představit byli doc.MUDr.Gerhard Waberzinek, CSc. a doc.MUDr.Ota Keller, CSc.


Czech–hs.cz