Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Léčba migrény

Po správném stanovení diagnózy typu bolesti hlavy zahájíme odpovídající léčbu, která u všech typů primárních bolestí hlavy a zvláště migrény má být vyváženou kombinací akutní nemedikamentózní léčby, medikamentózní akutní léčby a profylaktické léčby.

Akutní nemedikamentózní léčba

Při léčbě migrény je často podceňována skutečnost, že existuje řada ovlivnitelných disponujících faktorů (stres doma a v zaměstnání, deprese, anxiozita, menstruace, menopauza, traumata lebky a krční páteře, dietní chyby jako požití alkoholu, nadměrné kouření, požití některých sýrů, citrusových plodů, nadměrný či nedostatek spánku, nezvyklá námaha, pobyt ve vysokohorském prostředí, redukční diety, víkend, exposice blikavého světla, nadměrný hluk, biometeorologické faktory, změna tlaku aj.).

Často stačí cílená změna životozprávy, specifická léčba depresivně-anxiózních stavů, event. hormonální léčba, psychoterapie, fyzioterapie k podstatné redukci počtu záchvatů.

Akutní medikamentózní léčba

Stejný či podobný účinek má možnost okamžitého léčebného zásahu např. účinným specifickým antimigrenikem.

Neznáme žádné antimigrenikum, které by bylo stoprocentně účinné, stoprocentně tolerované a stoprocentně spolehlivé. Přesto je pokrok v léčbě migrény v posledních letech ohromný a pro některé nemocné přímo osvobozující.

Kromě medikamentózní léčby doporučujeme všem pacientům s migrénou klid a pokud možno spánek, který opět můžeme navodit krátkodobým hypnotikem (Gerodorn, Stilnox apod.).

Akutní léčba migrény je

 • Nespecifická
 • Specifická

Nespecifická léčba je zaměřena pouze proti bolestem hlavy:

 • kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin, Aspegic aj.)
 • kombinované přípravky kys. acetylsalicylové (Acifein, Acylcoffin, Aspro-C, Migpriv aj.)
 • paracetamol (Paralen, Mexalen, Panadol, Tylenol aj.)
 • kombinované přípravky paracetamolu (Ataralgin, Guajanal, Korylan, Maxavit, Migränerton, Talvosilen forte, Valetol aj.)
 • metamizol a kombinace (Novalgin, Algifen, Quarelin aj.)
 • Acidum salicylicum (Dolorosan inj.),
 • Clotam, Diclofenac, Dicloreum, Olfen, Veral, Voltaren rapid, Ibuprofen, Ketonal, Naproxen, Surgam, UNO,Movalis, Aulin, Flamexin aj.)
 • Metoclopramid (Degan, Cearucal, Paspertin, Prepulsid)

Specifická antimigrenika zasahující přímo do mechanismu vzniku migrény

Ke správnému dlouhodobému postupu je třeba, aby nemocný si vedl přesný deníček, ve kterém rozlišuje zvláště u smíšených bolestí hlavy jednotlivé typy záchvatů, zaznamenává event. vegetativní doprovod a vyjadřuje se k intenzitě jednotlivých záchvatů bolesti halvy.

Obecná pravidla:

 • nutnost výběru správné aplikační formy antimigrenik (perorální, intravenózní včetně infúzní, intramuskulární, subkutánní, rektální, intranazální),
 • pouze u lehké migrény bez zvracení je vhodná aplikace perorální,
 • migrenikovi, který pravidelně na začátku záchvatu zvrací, aplikujeme příslušný lék parenterálně,
 • Velmi důležitým pravidlem je včasná aplikace dostatečně vysoké dávky antimigrenik.

Profylaktická léčba

Je namístě, když nemocný má více než 3 těžké ataky za měsíc, ataky trvají déle než 48 hodin a více než 2krát týdně je nutná akutní léčba, která je většinou neúspěšná, nebo zatížená vedlejšími účinky.

Cílem profylaxe u migrény je redukce počtu a intenzity záchvatů o 50 % a více.

Profylaktické léky podáváme dostatečně dlouhou dobu (6 měsíců a více) ve stoupající dávce a před eventuálním vysazením minimálně 4 až 6 týdnů

 • Osvědčené jsou betablokátory (Propranolol, Metoprolol), antagonisté calcia jako flunarizin (Sibelium), cinnarizin (Stugeron, Cinabene, Cinarizin forte, Cinedil aj.), vinpocetin (Cavinton)
 • Další skupinu tvoří antagonisté serotoninu jako pizotifen (Sandomigran), pipethiaden (Migrenal), oxetoron (Nocertone).
 • v posledních letech se velice osvědčila některá antikonvulziva v léčbě migrény, především kyselina valproová a valproát sodny do 1000mg denně (Convulex, Depakine chrono, Orfiril), méně často se používají carbamazepiny (Neurotop, Timonil, Biston aj.), velmi účinný se zdá být gabapentin (Neurontin 1000 mg denně) a topiramát (Topamax)
 • u všech antikovulziv platí pravidlo, že účinná profylaktická dávka je podstatně menší než dávka antiepileptická.

Příznivý účinek mají amitriptylin a nortriptylin, clomipramin (Anafranil) a v poslední době podáváme s velmi dobrým účinkem selektívní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu jako fluoxetin (Deprex), sertralin (Zoloft) aj.

U lehké migrény se osvědčila profylaktická léčba Tanakanem či Tebokanem.


Czech–hs.cz