Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Které léky se používají při tenzních bolestech?

Léky, používané v léčbě tenzní bolesti hlavy lze rozdělit do několika skupin. Řada léků existuje kromě tablet i ve formě čípků (ale ty mají větší význam při léčbě migrény).

V první skupině jsou zastoupena běžná "analgetika" (to znamená "léky pro potlačení bolesti") na bázi acylpirinu či paracetamolu nebo ibuprofenu či indomethacinu. Některé z nich lze v lékárnách zakoupit i bez lékařského předpisu. Často bývají v preparátech analgetika kombinována s kofeinem. Obecně lze říci, že působí proti bolesti a proti zánětu kdekoli v těle, tedy i v hlavě a jejím okolí. Pokud mají dobrý účinek při použití pouze jedné tablety, a pokud jejich užívání nepřesáhne v průměru 5 tablet v měsíci, lze je doporučit.

Další skupinou jsou analgetika kombinovaná, ve kterých je kromě výše jmenovaných látek obsaženo i tzv. "analgetikum centrální", tedy látka, tlumící pocit bolesti přímo v mozku. Tyto velmi silné a účinné léky jsou většinou příbuzné některé ze složek "opia", šťávy z nezralých makovic, požívané již před 1000 lety ve staré Číně ke tlumení bolesti. Proto se tyto látky někdy nazývají souhrnně "opiáty". Jejich používání je spojeno s mimořádně vysokým nebezpečím návyku a proto by mělo být jejich užití jen naprosto výjimečné. Tyto léky jsou samozřejmě dostupné pouze na lékařský předpis. V Čechách je nejběžnější z této skupiny léčiv kodein. Ten se neužívá pro tlumení bolesti samostatně, ale v kombinaci s výše uvedenými "běžnými analgetiky" z první skupiny jako směs více látek v jedné tabletě. Protože je jejich velmi dobrá účinnost bohužel vždy na úkor vysokého rizika vzniku závislosti, dvojnásob pro ně platí pravidlo, že není bezpečné překročit dávku 5 tablet měsíčně.

Kromě léků proti bolesti se v léčbě "tenzních bolestí hlavy" uplatňují i zcela logicky také léky na uvolnění psychického apětí, a dále i léky na uvolnění svalového napětí. O jejich podání však také vždy musí rozhodnout lékař.


Czech–hs.cz