Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Proč nás bolí hlava?

Obecně je bolest mechanismem, který nás má varovat při počínajícím poškození tkáně. To, jak silně jsou jednotlivé tkáně schopny bolet, závisí na hustotě nervových vláken vedoucích bolest, která jsou v nich obsažena. Nervová vlákna v oblasti hlavy patří trojklanému nervu.

Zajímavé je např. to, že mozek sám o sobě nervová vlákna vedoucí bolest prakticky neobsahuje a tudíž ani při větším poškození nebolí. Co naopak bolí v hlavě velmi intenzivně, jsou mozkové pleny, což jsou obaly na povrchu mozku.

Častým zdrojem bolesti hlavy jsou mozkové cévy, které jsou bohatě nervově zásobeny a reagují tudíž velmi citlivě na nervové podněty. Současně jsou citlivé i na vlivy hormonální.

Také svaly a jejich úpony v týlní a spánkové oblasti jsou velmi často zdrojem bolestí hlavy. Tyto bolesti bývají někdy nazývány bolestmi od krční páteře a tvoří asi jednu čtvrtinu bolestí hlavy.

Velmi bolestivé mohou být rovněž kosti (lebka a kosti obličeje), ale vzhledem ke své pevnosti bývají ve skutečnosti poměrně málokdy zdrojem velkých a dlouhotrvajících bolestí.


Czech–hs.cz