Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Je migréna dědičná

Velmi často zjišťujeme, že v rodině pacienta s migrénou je takto postiženo více osob. Již byl objeven gen, zodpovědný za jeden velmi vzácný typ migrény, nazývaný "familiární hemiplegická migréna". Při tomto onemocnění má migrénový záchvat velmi závažnou a nápadnou auru v podobě přechodného ochrnutí poloviny těla (které jako každá aura po určité době zcela vymizí) a potom pokračuje vlastní migrénový záchvat, obvykle dosti těžký.
Pro běžné typy migrény s obvyklou aurou i bez ní zatím přímo zodpovědný gen nalezen nebyl. Byla ale již zjištěna celá řada odchylek v metabolismu migrenika, i při vyšetřování mimo období záchvatu, které mají pravděpodobně dědičný podklad.


Czech–hs.cz